Inspraak en raadpleging

Om de cliënten over al bij te betrekken, heeft de Koperhorst een Cliëntenraad en een menucommissie. Deze commissies bestaan cliënten of vertegenwoordigers, die samen de belangen van andere cliënten behartigen.

De Cliëntenraad wordt betrokken bij zaken zoals ze o.a. zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten. Hierbij moet u denken aan ontwikkelingen in de organisatie, grote investeringen en cliëntbelangen. Er is gestructureerd overleg met de bestuurder.

De menucommissie houdt zich bezig met de kwaliteit van de maaltijden en de samenstelling van de menu’s.

Tevens zijn de cliënten, via een toezichthouder in de Raad van Toezicht van de Koperhorst vertegenwoordigd.

De Koperhorst wil graag van u, als cliënt of vertegenwoordiger weten hoe u over onze dienstverlening denkt. Door uw mening met ons te delen geeft u ons inzicht in de kwaliteit die wij bieden en onze verbetermogelijkheden.
De volgende cliëntenraadplegingen vinden plaats:
• Raadplegingsgesprekken, zowel individueel als in groepen, door een extern bureau
• NCPF raadpleging
• Actiz benchmark, om het jaar
• Cliënten en hun netwerk worden doorlopend gestimuleerd om een review te geven op  http://www.zorgkaartnederland.nl

Aan de hand van de uitkomsten van raadplegingen worden in samenspraak met de Cliëntenraad verbeteracties in gang gezet.