Lid van de Raad van Toezicht

Onze Visie op ouderenzorg is: niemand is ziek: men komt hier de laatste maanden/ jaren van het leven wonen omdat een beschermde, veilige en beschutte woonomgeving noodzakelijk geworden is.

De Koperhorst is een zelfstandig woon-zorgcomplex bestaande uit 40 tweekamer appartementen voor bewoners met een beginnende dementie of somatische beperking, 5 groepen van 8 cliënten met dementie, 10 plaatsen voor Eerstelijnsverblijf / respijtzorg en 110 huurwoningen waar aan de bewoners thuiszorg en wijkverpleging geboden wordt.
Tevens heeft de Koperhorst 7 dagen per week 24 plaatsen dagopvang voor beginnend dementerende ouderen die nog thuis wonen.

De Koperhorst staat in de wijk Schothorst en heeft een duidelijke wijkfunctie. Voor verdere informatie over de Koperhorst zie onze website: www.koperhorst.nl

Per 1 mei 2019 zoeken wij naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht met als portefeuille kwaliteit, veiligheid en zorg.

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden, met ieder een eigen aandachtsgebied en vergadert gemiddeld 8 maal per jaar op de laatste maandag van de maand. De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.

Functieprofiel:
 In staat om beleidsmatig te kunnen denken en zich op hoofdlijnen te kunnen verplaatsen in de positie van cliënten, medewerkers en bestuur van de organisatie.
 Vanuit de specifieke portefeuille heeft u kennis van ouderenzorg.
 U maakt deel uit van de auditcommissie kwaliteit en veiligheid van zorg.
 Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten, creatief, kritisch en punctueel.
 Bekendheid binnen het sociale netwerk van Amersfoort is een pre.

Voor deze portefeuille is kennis van zaken m.b.t. ouderenzorg een pre.

Voor informatie kunt u contact opnemen met mw. I. Vriens, bestuurder, tel. 033 472 62 14

Uw sollicitatiebrieven kunt u voor 8 april 2019 zenden naar: Stichting de Koperhorst, t.a.v. de RvT, Paladijnenweg 275, 3813 KA Amersfoort of digitaal naar werkenbij@koperhorst.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.