Toelatingsbeleid

Voor alle vormen van wonen met zorgverlening is het noodzakelijk dat u een:
CIZ indicatie, assessment of een beschikking van de WMO voor huishouding of dagopvang heeft.
Voor informatie over de indicatie kunt u terecht bij het CIZ. U kunt een WLZ webcheck doen op www.ciz.nl
Bij uw eigen wijkteam kunt u terecht voor een beschikking WMO of
dagopvang assessment. Het centrale telefoonnummer van de gemeente Amersfoort is 14033

Na de indicatie dient u rekening te houden met de wachttijdoverbrugging, deze is per woonvorm verschillend. De zorgtoewijzing geschiedt vanuit het wachtlijst serviceteam. Het is van groot belang dat u veranderingen in uw zorgbehoefte doorgeeft aan m.schalkwijk@koperhorst.nl

Eerste lijnszorg/ respijtzorg

Ter ontlasting van de mantel- en thuiszorg kunt u voor een bepaalde periode gebruik maken van een kort durende opname binnen de Koperhorst. U kunt hierbij denken aan een overbrugging na een ziekenhuisverblijf naar de thuissituatie , maar ook aan een situatie waarin familie- of burenhulp tijdelijk ontlast moet worden of tijdelijk wegvalt. Een vakantie opname is ook mogelijk (zie pagina kortdurend verblijf). Het tijdelijk verblijf kan gaan via een 1e lijn laagcomplexe zorg of hoogcomplexezorg, respijtzorg, zvw assessment of zelf bekostigen.

Wonen met zorg

Nadat uw indicatie door het CIZ is gesteld waarbij naast een zorgindicatie verblijf geïndiceerd is en u de voorkeur voor de Koperhorst opgegeven heeft, wordt u op de centrale opnamewachtlijst geplaatst die door het wachtlijst serviceteam beheerd wordt. De zzp wordt als u hier komt wonen omgezet in een volledig pakket thuis(VPT) en u gaat het appartement huren. Wonen met zorg is voor cliënten met een zzp 4/5/6 toegankelijk. Tevens is het voor echtparen mogelijk om samen te komen wonen als u allebei een zzp heeft.

Aanleunflats

Om in aanmerking te komen voor een aanleunflat, dient u op onze wachtlijst te staan.

Zoals al eerder genoemd heeft u alleen een indicatie van het CIZ nodig wanneer u niet alleen in een aanleunflat komt wonen, maar ook gebruik gaat maken van de zorgverlening van de Koperhorst.

Dementiezorg/groepswonen

De groepen zijn vrij toegankelijk voor cliënten. Cliënten hebben de mogelijkheid naar buiten te wandelen. Voor deze afdelingen is een zzp indicatie 5,6,7 van de CIZ nodig, er is geen BOPZ verklaring nodig.

Om in aanmerking te komen voor groepswonen heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor een zorgzwaartepakket 5 of 6. U dient zelf de indicatie bij het CIZ aan te vragen. Onze cliëntenadviseur kan u of uw familie helpen bij deze aanvraag.