Wachtlijsten

Er is een wachtlijst om te komen wonen in de Koperhorst.
De wachtlijst verschilt per woonvorm.
Hieronder staat een overzicht van de verschillende woonvormen en de hoeveelheid wachtenden:

Wonen met zorg:
Momenteel staan er 30 wachtenden op de wachtlijst met een VPT 4 of VPT 6

Groepswonen:
Momenteel staan er 24 wachtenden op de wachtlijst met een ZZP 5 


Dagbesteding de Koperwiek:

Momenteel is hier geen wachtlijst voor.

Eerste lijnszorg/ respijtzorg:
Voor actuele informatie omtrent plekken op deze afdeling verwijzen wij u naar www.verwijshulp.nl

Huurflats in de sociale sector:
Momenteel staan er 80 wachtenden op de wachtlijst die een flat willen huren en enige vorm van thuiszorg of huishoudelijke zorg nodig hebben.

Wijkontmoetingscentrum:
Hier is geen wachtlijst voor. U kunt elke dag de Koperhorst bezoeken en deelnemen aan de diverse activiteiten en maaltijden.

 

Op de website staat verder uitgelegd wat welke woonvorm inhoudt.
Als er gegevens veranderen in de wachtlijst zullen deze op de website worden aangepast. U kunt er vanuit gaan dat deze informatie actueel is.
Uiteraard kunt u voor verdere vragen en informatie terecht bij de
cliënten adviseur van de Koperhorst.

Marjon Schalkwijk is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30-14.30 uur en op de woensdag van 13.30 tot 19.30 uur.
Tel: 033-472 62 14
email: m.schalkwijk@koperhorst.nl