Bestuurder I.W.M. Vriens ontvangt koninklijke onderscheiding

Bestuurder van de Koperhorst, Mw. I.W.M. Vriens is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Vanmorgen heeft mw. I.W.M. Vriens uit handen van Burgemeester Lucas Bolsius deze koninklijke onderscheiding mogen ontvangen.

Mw. Vriens ontving haar onderscheiding voor haar werk als bestuurder van Stichting Verzorgingshuizen de Koperhorst. Naast haar werk voor de Koperhorst is mw. Vriens actief voor de kerk.
Eerder ontving zij al de eervolle pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice voor vijfentwintig jaar kerkelijk werk in het bisdom Rotterdam.
In Amersfoort werd mw. Vriens vicevoorzitter en lector van de parochie H.kruis en bestuurslid van de Diocesane Katholieke Caritas Instelling. Dit werk deed zij tot 2013 waarvan de laatste jaren als voorzitter.
Binnen het aartsbisdom Utrecht werd mw. Vriens bestuurslid van het dekenaat, totdat deze in 2009 werd opgeheven. Zij werd voorzitter van de stuurgroep ter voorbereiding van de fusie van de Amersfoortse parochies en bent voorzitter van de daaruit voortgekomen parochie Onze Lieve Vrouw,-van waaruit u meerdere geloofsgemeenschappen op de voet volgt.

Voor de Vereniging van Instellingen voor Verpleging en Verzorging in Utrecht is mw. Vriens bent u bestuurslid en voorzitter van het bestuur. Vanaf 2011 bent u voorzitter raad van commissarissen van de woningbouwvereniging St. Willibrordus. U bent lid van bestuur voor Utrechtzorg, de regionale werkgeversorganisatie voor Zorg- en Welzijn voor tweeënzeventig deelnemende organisaties, lid Raad van Raad Toezicht Actioma en daarnaast ook bestuurslid van stichting beheer KLCMO.

Mw. Vriens vervult verschillende functies op regionaal en landelijk niveau bij Actiz, een branchevereniging van ongeveer vierhonderd organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, zieken en de jeugd. Als voorzitter van de stichting Rita’s Reisbureau bemiddelt u tussen mensen die ‘wat over hebben’ en mensen die ‘wat minder hebben’.

Door de bewoners, medewerkers en collega’s wordt mw. Vriens gezien als een rots in de branding en een navolgenswaardig boegbeeld. Mede vanwege uw adequate werkwijze, uw aanspreekbaarheid en uw tomeloze inzet waarbij u mensen zowel inspireert als motiveert.

Wij feliciteren mw. I.W.M. Vriens met deze onderscheiding die zij verdiend heeft voor al haar mooie werk.

Mw. I.W.M. Vriens werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Deel dit artikel

Volgend artikel

AD(H)D-café Amersfoort 12 april weer open

Het AD(H)D-café Amersfoort wordt op vrijdag 12 april 2019 weer gehouden in De Koperhorst. Dit café bestaat al ruim zes jaar. Het is een maandelijkse ontmoetingsavond voor volwassenen met AD(H)D (ADHD/ADD)...

Lees verder