Jaarverslaglegging

De Koperhorst verantwoord zich jaarlijks in het jaarverslag en jaarrekening. In het menu links kunt u verder klikken om de verslagen in te zien.