Cliëntenraad

Onze bewoners hebben een stem in de dagelijkse gang van zaken in de Koperhorst. Die stem wordt vertolkt door de Cliëntenraad. Een zo breed mogelijke afvaardiging van alle bewoners in de Koperhorst.

De cliëntenraad praat mee over ontwikkelingen binnen de organisatie, grote investeringen en belangen van bewoners. Zes maal per jaar heeft de raad een overleg met de bestuurder en daarnaast kan de Cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies geven aan het management van de Koperhorst.

De Cliëntenraad bestaat uit een afvaardiging van bewoners, vertegenwoordigers van bewoners en een onafhankelijk voorzitter. Daarnaast werken wij nauw samen met de vertrouwenspersoon van de Koperhorst, die bij al onze vergaderingen aansluit.

Bewoners kunnen bij de cliëntenraad terecht voor uiteenlopende zaken die hen bezig houden of die naar hun mening meer aandacht verdienen. Daarnaast kijkt de cliëntenraad ook op eigen initiatief mee naar de dagelijkse gang van zaken.

In onze raad trekken wij met elkaar op en is ruimte voor iedereen. Ook als vertegenwoordiger van een bewoner kunt u deel uit maken van de cliëntenraad.
Met elkaar zetten wij ons in voor een zo optimaal mogelijk leven waarbij iedereen meetelt en ertoe doet.