Wet Zorg en dwang

Wet Zorg en dwang en cliëntenvertrouwenspersoon (Wzd)

De Wet Zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van mensen met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking bij onvrijwillige zorg en onvrijwillige opnames.
Onder onvrijwillige zorg wordt zorg verstaan waar een bewoner of vertegenwoordiger zich tegen verzet.

Vormen van onvrijwillige zorg

Voorbeelden van onvrijwillige zorg zijn: het toedienen van vocht, voeding en medicatie, het beperken van de bewegingsvrijheid, insluiten, toezicht houden en het beperken van de vrijheid om het eigen leven in te richten.

De zorgvisie van de Koperhorst

In onze zorgvisie staat de vrijheid van bewoners centraal. Wij nemen daarom geen mensen onvrijwillig op, hebben geen gesloten afdelingen en sluiten niemand in. Dat betekent dat wij steeds het evenwicht zoeken tussen vrijheid en veiligheid. We overleggen hierover met bewoner en naasten, spreken af wat er wel/niet mis mag gaan en leggen dit vast in het zorgleefplan. Dit beleid geeft bewoners in redelijkheid de grootst mogelijke vrijheid.

Het opleggen van zorg past niet in onze zorgvisie -ook niet wanneer het wettelijk is toegestaan.  Onvrijwillige zorg is echter niet in alle omstandigheden uit te sluiten. Voor de zeer uitzonderlijke situaties waarin wij echt geen oplossing met bewoner en naasten weten te vinden, mogen wij dwang gebruiken; daarvoor is de organisatie geregistreerd als locatie waar onvrijwillige zorg gegeven mag worden.

Iedere bewoner en zijn of haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wzd, heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CVP).
Voor Koperhorst bewoners is dit een CVP van Zorgstem.

Zorgstem is één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert. De CVP Wzd is onafhankelijk en dus niet in dienst bij de Koperhorst. Vragen of klachten worden vertrouwelijk en gratis behandeld.

Contactgegevens Zorgstem CVP:
Mw. Yasmina Youjil
Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd
Tel. 06-40878060
y.youjil@zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Meer informatie over de Wzd is te vinden in de brochures die zijn ontwikkeld door KansPlus, in opdracht van het ministerie van VWS.
Er is een brochure voor  bewoners, een brochure voor vertegenwoordigers en een brochure voor naasten.