Privacy Statement

Inleiding

Goede zorg kan niet zonder het gebruik van heel veel gegevens, vaak van erg persoonlijke aard. Dat vraagt om grote zorgvuldigheid.
Deze verklaring geeft informatie welke gegevens over u door de Koperhorst worden verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt, hoe een zorgvuldige omgang met deze gegevens wordt gewaarborgd, en welke rechten u heeft.

De Koperhorst gebruikt niet meer persoonsgegevens dan nodig.
De hoeveelheid gegevens en de aard van de gegevens verschilt daarom voor bewoners, bezoekers, sollicitanten en degene die onze nieuwsbrief ontvangt.
Voor ieder van deze groepen wordt daarom specifieke informatie gegeven.
Als u het privacy statement wil lezen kunt u op onderstaande link klikken.

Privacy statement 2020