Klokkenluidersregeling

Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden. Melders van misstanden worden daardoor beter beschermd. Als zij aangeven benadeeld te zijn door hun werkgever vanwege hun melding, ligt de bewijslast voortaan bij de werkgever om aan te tonen dat dat niet zo is. Ook worden meer melders beschermd dan alleen werknemers in dienstverband.

De Koperhorst Klokkenluidersregeling is gebaseerd op de Model Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg van april 2023.

Klikt u op deze link om het de gehele regeling in te zien.