Stichting Vrienden

Stichting Vrienden van de Koperhorst is opgericht bij notariële akte van 11 juli 2003.

De Stichting heeft als doelstelling:
Cliënten van de Koperhorst voorzieningen, ontspanningen en activiteiten leveren waarin niet of op een andere wijze kan worden voorzien. In de bijgaande hoofdstukjes wordt op verschillende facetten van de stichting ingegaan.