Stichting Vrienden

Welkom bij de ‘Vrienden van De Koperhorst’
Met vele vrienden besturen wij in de vorm van een stichting ‘Vrienden van De Koperhorst’. We doen dat onbezoldigd als vrijwilligers met veel plezier. Met respectabele toewijding worden ongeveer 225 bewoners van De Koperhorst dag en nacht met liefde begeleid en verzorgd door ca. 350 enthousiaste medewerkers. Daarnaast worden er allerlei (dag)activiteiten georganiseerd en kunnen wijkbewoners aansluiten bij de maaltijd. Leefplezier staat bij De Koperhorst hoog in het vaandel. Vanuit de Vrienden van De Koperhorst kunnen we bewoners en cliënten de extra’s bieden die hieraan bijdragen. Daar zijn dan de Vrienden voor! Vrienden uit het bedrijfsleven, goede doelen stichtingen, families van bewoners en bewoners. Zij steunen door donaties en legaten onze stichting. Wij stellen dan, in nauw overleg met het management van De Koperhorst, ontvangen gelden beschikbaar om bijzondere wensen van bewoners waar te maken. Ook steunen wij Koperhorst-brede programma’s die niet uit de reguliere financiële middelen bekostigd kunnen worden, zoals de aanschaf van een duofiets of een beweegtuin.

De stichting
De stichting is opgericht in 2003. Ons bestuur bestaat uit drie leden met veel ervaring in bestuurstaken. We hebben een ANBI-status dus betalen geen belasting. Jaarlijks verantwoorden wij de kosten en uitgaven volgens wettelijke regels. De informatie is voor eenieder op aanvraag beschikbaar. De bestedingen van onze stichting komen uitsluitend aan de bewoners van De Koperhorst ten goede, dus niet aan de exploitatie van De Koperhorst. Het vermogen wordt beheerd door het bestuur met eigen bankrekeningen. Onze stichting verricht geen schuldhulpverlening en er worden geen leningen versterkt. Het vermogen wordt zo gewenst niet risicodragend belegd.

Communicatie met bewoners en management
Aan het begin van elk jaar wordt in nauw overleg met het managementteam van De Koperhorst een wensenlijst opgesteld en overeengekomen. Ook wordt rechtstreeks aan alle bewoners gevraagd of zij speciale wensen hebben. Dat kunnen zij kenbaar maken via een ‘Liefstewenskaart’ die bewoners kunnen invullen en deponeren in de ‘Liefstewensbus’ in de hal. Periodiek wordt deze bus geleegd en in overleg met het management van De Koperhorst worden de ontvangen kaarten getoetst op haalbaarheid en al of niet besloten tot uitvoering in tijd en geld. Dit wordt dan spoedig aan de indiener van de ‘Liefstewens’ bericht.

Plan de campagne 2023 – 2025
Onze stichting heeft een ‘plan de campagne’ opgesteld dat loopt van 2023 t/m 2025. Dit plan is op 17 augustus 2023 goedgekeurd door de bestuurder en de raad van toezicht van De Koperhorst.

Ook dit plan wordt u op verzoek digitaal toegestuurd. Doe mee en word vriend ofwel donateur! Elk bedrag, klein en groter, is van harte welkom!

Bank: NL17SNSB 0951 2360 75 t.n.v. Stichting Vrienden van de Koperhorst.  

Het bestuur van Stichting Vrienden van De Koperhorst bestaat uit:
Peter Lodewijks, voorzitter/secretaris
Jac Verheij, penningmeester
Vacature secretaris