Lerend netwerk

De Koperhorst vormt samen met De Haven en het St. Pieters en Bloklands Gasthuis een lerend netwerk. Zowel bestuurlijk als op andere niveaus vinden we elkaar. Er wordt kennis gedeeld en er worden o.a. scholingen georganiseerd.