Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit zes personen:

• Lucas Kruiswijk
  Voorzitter

• Marita Meulmeester   
  Vicevoorzitter en lid van de auditcommissie kwaliteit en veiligheid

• Suzanne Blokker
  Lid en lid van de auditcommissie kwaliteit en veiligheid

• Desiree Cuperus
  Lid en lid van de financiële auditcommissie

• Erik Kerssies
  Lid en lid van de financiële audit commissie

• Philip den Hartog
  Lid en lid van de auditcommissie kwaliteit en veiligheid