Mantelzorg

Als een cliënt naar de Koperhorst verhuist, neemt hij/zij zijn sociale netwerk mee. De familie blijft een belangrijke rol spelen in hun leven. Zij weten veel over de wensen en behoeften van de cliënt.
Familie participatie gaat niet alleen over familieleden maar betreft ook het sociale netwerk van de cliënt. Om de leefwereld te realiseren die zij gewent waren voor verhuizing, is het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen de professionele medewerkers, cliënt, familie, mantelzorgers en sociaal netwerk. Een ieder kan een eigen taak hebben rondom het netwerk van de cliënt. Om het wonen binnen de Koperhorst zo aangenaam mogelijk te maken is het belangrijk dat de medewerker de cliënt kent.

Om bovenstaande te bereiken heeft de Koperhorst een beleid 
Mantelzorg en familieparticipatie