Mantelzorg

Wanneer een oudere naar de Koperhorst verhuist, neemt hij/zij een sociaal netwerk mee. De familie blijft een belangrijke rol spelen in hun leven. Zij weten veel over de wensen en behoeften van de nieuwe bewoner.

Samenwerking is belangrijk

Familie participatie gaat niet alleen over familieleden maar betreft ook het sociale netwerk van de bewoner. Om de leefwereld te realiseren die zij gewend waren voor verhuizing, is het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen de professionele medewerkers, bewoner, familie, mantelzorgers en sociaal netwerk. Een ieder kan een eigen taak hebben rondom het netwerk van de bewoner.

Om het wonen binnen de Koperhorst zo aangenaam mogelijk te maken is het belangrijk dat de medewerker de bewoner kent en dat familie blijft doen wat men thuis ook deed, afgestemd met het nieuwe leven in de Koperhorst.