Verpleegkundige/medische zorg

Klik op één van de onderstaande linkjes om snel en automatisch door te scrollen naar het juiste kopje:

Medische zorg nader toegelicht:

Verpleegkundige zorg

24 uur per dag is er gekwalificeerd personeel aanwezig. Zij zijn bevoegd en bekwaam om verpleegtechnische handelingen uit te voeren. Om deze kennis en kunde in stand te houden, worden de verpleegkundigen jaarlijks geschoold en getraind.

Huisarts

U bent vrij in de keuze van uw huisarts. Het is in principe ook uw eigen verantwoordelijk als u uw huisarts wilt laten komen, daarin kunnen wij op uw wens wel bemiddelen. Wel is het zo dat uw huisarts ertoe bereidt moet zijn, om naar de Koperhorst te willen komen. Anders zult u een huisarts uit Schothorst moeten nemen. U kunt dit bespreken met de cliëntenadviseur.

Apotheek

Om praktische redenen hebben alle bewoners die zorg krijgen van de Koperhorst dezelfde apotheek. Dit is apotheek Jansen, Liendertseweg 32, Amersfoort. Als u in de Koperhorst komt wonen is het wenselijk dat u zich laat overschrijven naar deze apotheek.

Medicijnen

Voor het beheer van uw medicijnen bestaan drie mogelijkheden:

  1. U beheert uw medicijnen en bent zelf verantwoordelijk voor het correct gebruik daarvan.
  2. Wij beheren uw medicijnen en u krijgt de medicijnen éénmaal per dag in zakjes uitgereikt.
  3. Wij beheren de medicijnen en u krijgt deze meerdere malen per dag uitgereikt op vaste tijdstippen.

In de laatste twee gevallen is het de bedoeling dat u ons hiervoor schriftelijk machtigt via een machtigingsformulier.

Medische zorg nader toegelicht

Huisartsen

Vrije artsenkeuze is een groot goed binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Als nieuwe cliënt van de Koperhorst bent u dus vrij om uw eigen, vertrouwde huisarts aan te houden als uw medische behandelaar. Voorop gesteld, dat deze arts bereid is om u binnen de Koperhorst te bezoeken. Wil hij/zij dat niet, dan kunt u een van de 3 huisartsenpraktijken uit Schothorst benaderen met wie de Koperhorst een samenwerkingsovereenkomst heeft. Waar nodig, wil de Koperhorst u daarbij behulpzaam zijn.

Voor wat betreft de contacten met de eigen huisarts: u kunt zelf afspraken maken, de huisarts uitnodigen voor een consult etc. Indien gewenst kan ook een verzorgende voor u bellen met uw huisarts. In het weekend, de avond- en nachtelijke uren wordt de medische zorg verleend vanuit de huisartsenpost, tel. 0900 3311233.

Fysiotherapie

Even als bij de huisartsen kunt u uw eigen fysiotherapeut ‘meenemen’ naar de Koperhorst. Binnen de Koperhorst is in de middaguren een fysiotherapeut van het MTC te Amersfoort aanwezig zie website http://www.mtczorg.nl/ Indien u daarvan gebruik wenst te maken, maak dat dan kenbaar bij een van de verzorgenden.

Tandheelkundige zorg

U kunt gebruik blijven maken van uw huidige tandarts. Indien een bezoek aan uw tandarts niet meer tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u via de verzorgenden in contact gebracht worden met een tandarts die u thuis bezoekt.

Diëtiste, ergotherapie en logopedie

Om voor behandeling door een diëtiste, ergotherapeut of logopediste in aanmerking te komen, is een verwijzing door uw huisarts noodzakelijk. Medewerkers van de Koperhorst kunnen, indien u dat wenst, het contact met deze behandelaars regelen. De Koperhorst werkt nauw samen met een diëtistenpraktijk in Schothorst.

Apotheek

U kunt gebruik blijven maken van de diensten van uw huidige apotheek. Primair gaan we er van uit dat u uw eigen medicijnen beheert. Levert dat problemen op, dan kan de Koperhorst dit voor u overnemen. U dient hiervoor een schriftelijke verklaring voor te tekenen. Voorwaarde is dat u overstapt naar de huisapotheker van de Koperhorst, apotheek Jansen.