Verpleegkundige/medische zorg

 

Klik op één van de onderstaande linkjes om snel en automatisch door te scrollen naar het juiste kopje:

Medische zorg nader toegelicht:

Medische vinger aan de pols

Natuurlijk komt u bij de Koperhorst wonen, toch heeft u ook een zorgindicatie. Dit betekent dat wij 24 uur per dag zorgen voor gekwalificeerde medewerkers. Zij zijn geschoold en kundig in het uitvoeren van o.a. verpleegtechnische handelingen. Het is een van onze verantwoordelijkheden om samen met u aanwezige gezondheidsrisico’s af te wegen en er afspraken over te maken zodat wij goed weten waar u bijvoorbeeld wel of niet voor behandeld wilt worden. Deze afspraken vormen de basis voor ons (medisch) handelen. De Koperhorst beschikt over een groot, stabiel en gespecialiseerd verpleegkundig team, dat samen met alle andere medewerkers van divers deskundigheidsdniveau de medische vinger aan de pols houdt. Dan kunt u zich vooral richten op plezierig wonen.

Huisarts

Meestal is uw huisarts al jarenlang betrokken bij u en uw gezin/familie. Voordat u in de Koperhorst komt wonen, is het goed om met uw huisarts te bespreken of hij/zij uw huisarts blijft. Een voorwaarde is, dat uw huisarts bereid moet zijn om naar de Koperhorst te komen als u hem/haar nodig heeft en op de momenten dat wij met hem/haar periodiek uw medische zorg evalueren. Is uw huisarts te ver bij de Koperhorst vandaan, dan hebben wij afspraken met twee fijne en bekende huisartspraktijken in de wijk Schothorst en kunt u zich bij hen inschrijven. U kunt dit bespreken met de cliëntenadviseur.

U kunt net als thuis zelf afspraken maken met uw huisarts of u kunt ons vragen dit te doen er indien er een medische vraag ligt. In het weekend, de avond- en nachtelijke uren wordt de medische zorg verleend vanuit de huisartsenpost.

Apotheek

Om praktische redenen hebben alle bewoners die zorg krijgen van de Koperhorst dezelfde apotheek. Dit is apotheek Jansen, Liendertseweg 32, Amersfoort.  Voordat u in de Koperhorst komt wonen is het gewenst dat u zich in heeft geschreven bij deze apotheek.

Primair gaan we er van uit dat u uw eigen medicijnen beheert. Indien passend bij uw (zorg)behoefte kan de Koperhorst dit van u overnemen. Afspraken hierover worden vastgelegd in uw ECD (electronisch clientdossier).

Medicijnen

Voor het beheer van uw medicijnen bestaan drie mogelijkheden:

  1. U beheert uw medicijnen en bent zelf verantwoordelijk voor het correct gebruik daarvan.
  2. Wij beheren uw medicijnen en u krijgt de medicijnen éénmaal per dag in zakjes uitgereikt.
  3. Wij beheren de medicijnen en u krijgt deze meerdere malen per dag uitgereikt op vaste tijdstippen.

In de laatste twee gevallen is het de bedoeling dat u ons hiervoor schriftelijk machtigt via een machtigingsformulier.

Fysiotherapie

Even als bij de huisartsen kunt u uw eigen fysiotherapeut ‘meenemen’ naar de Koperhorst. Binnen de Koperhorst is in de middaguren een fysiotherapeut van het MTC te Amersfoort aanwezig zie website http://www.mtczorg.nl/ Indien u daarvan gebruik wenst te maken, maak dat dan kenbaar bij een van de verzorgenden.

Tandheelkundige zorg

U kunt gebruik blijven maken van uw huidige tandarts. Indien een bezoek aan uw tandarts niet meer tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u via de verzorgenden in contact gebracht worden met een tandarts die u thuis bezoekt.

Diëtiste, ergotherapie en logopedie

Om voor behandeling door een diëtiste, ergotherapeut of logopediste in aanmerking te komen, is een verwijzing door uw huisarts noodzakelijk. Medewerkers van de Koperhorst kunnen, indien u dat wenst, het contact met deze behandelaars regelen. De Koperhorst werkt nauw samen met een diëtistenpraktijk in Schothorst.