Eerste lijns/respijtzorg

Kortdurende Zorg binnen de Koperhorst (logement)

De Koperhorst biedt tien riante 2 -kamerappartementen aan voor ouderen die een tijdelijk verblijf zoeken in een huiselijke en sfeervolle omgeving, waar verschillende voorzieningen aanwezig zijn. De zorg en hulpverlening vindt plaats vanuit een bepaalde visie. Medewerkers zijn op bezoek bij de cliënten. Zij werken cliëntgericht, hebben vakkennis en ervaring, en leveren de benodigde zorg, waarbij eigen keuzes van de cliënt leidend zijn.

Alle gasten die naar huis gaan wordt gevraagd om de scope in te vullen. Hierop wordt ook een cijfer gevraagd (nps score). Deze hebben wij nodig van ELV gasten om elk kwartaal te rapporteren naar de zorgverzekeraars. Thuis ontvangen zij een brief om een reactie achter te laten op zorgkaart.

Bijgaand de uitkomsten van de  nps score  vanuit de scope.

Na een ziekenhuisopname

U bent nog niet voldoende hersteld en heeft zorg nodig? Dan kan de transferverpleegkundige in het ziekenhuis een indicatie afgeven. Dit kan zijn in de vorm van een eerste lijns verblijf laag of hoog. Heeft u al een zorgzwaartepakket (zzp), dan kunt u vanuit deze financiering bij de Koperhorst tijdelijk verblijven. Heeft u een functiegerichte (thuiszorg) indicatie, vragen wij voor het verblijf een bescheiden vergoeding.

Respijtzorg

Respijtzorg is een verzamelnaam voor voorzieningen die tijdelijk of structureel worden verleend. Tijdelijke respijtzorg kan bijvoorbeeld worden ingezet i.v.m. vakantie van de mantelzorger. Structurele respijtzorg kan betekenen dat er volgens een vast patroon respijt wordt verleend, bijvoorbeeld om de twee weken op een donderdag. Het is de taak van gemeenten om te controleren of mantelzorgers voldoende ondersteuning krijgen. In de parktijk zal een wijkverpleegkundige nagaan in hoeverre een mantelzorger de zorgtaak (nog) aankan. Op het moment dat de druk op een mantelzorger te groot dreigt te worden, kan de gemeente respijtzorg aanbieden.

Vakantie opname

U wilt graag een tijdje in een veilige en comfortabele omgeving genieten en gebruik maken van de faciliteiten binnen de Koperhorst? U bent van harte welkom! U betaalt uw verblijfskosten en de bijbehorende kosten als u gebruik maakt van ons restaurant en maaltijdservice.