ANBI status

Sinds 1 januari 2012 is Stichting Verzorgingshuis de Koperhorst door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Contactgegevens
Stichting Verzorgingshuis de Koperhorst
Paladijnenweg 275
3813 KA Amersfoort

e-mail: info@koperhorst.nl
Tel: 033 – 472 62 14
Fax: 033 – 479 83 10

Fiscaal nummer/ KvK nr Stichting Verzorgingshuis de Koperhorst
Fiscaal nummer: 0060 94 144
Kamer van Koophandel Eemland: 41188898

Doelstelling
Deze kunt u lezen in het strategisch beleidsplan 2020-2025 
Door op deze link te klikken kunt u het gehele document lezen.

Samenstelling Bestuur
Raad van bestuur van de Koperhorst bestaat uit één persoon:
drs. Evelien van Dijk: 


De bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht.
De raad van toezicht bestaat uit zes personen:


Raad van toezicht:

• Lucas Kruiswijk
  Voorzitter

• Marita Meulmeester   
  Vicevoorzitter en lid van de auditcommissie kwaliteit en veiligheid

• Suzanne Blokker
  Lid en lid van de auditcommissie kwaliteit en veiligheid

• Desiree Cuperus
  Lid en lid van de financiële auditcommissie

• Erik Kerssies
  Lid en lid van de financiële auditcommissie

• Philip den Hartog
  Lid en lid van de auditcommissie kwaliteit en veiligheid

Beloningsbeleid
De beloning van de bestuurder is passend in het beloningsstelsel van de NVZD en valt binnen de Balkenende norm. De leden van de raad van toezicht ontvangen bezoldiging voor hun werk.

Statuten
De statuten van Stichting Verzorgingshuis de Koperhorst zijn in 2012 aangepast omdat Stichting De Koperhorst opgegaan is in Stichting Verzorgingshuis de Koperhorst.

De statuten van Stichting Verzorgingshuis de Koperhorst kunt u opvragen via: info@koperhorst.nl

Jaarrekening

Bekijk de Jaarrekening 2022.

Jaarverslag 

Bekijk het Bestuurs- en kwaliteitsverslag De Koperhorst 2022

ANBI status

Bekijk de ANBI status.