ANBI status

Sinds 1 januari 2012 is Stichting Verzorgingshuis de Koperhorst door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Contactgegevens
Stichting Verzorgingshuis de Koperhorst
Paladijnenweg 275
3813 KA Amersfoort
e-mail info@koperhorst.nl
Telefoon 033 – 472 62 14
Fax 033 – 479 83 10

Fiscaal nummer/ KvK nr Stichting Verzorgingshuis de Koperhorst
Fiscaal nummer: 0060 94 144
Kamer van Koophandel Eemland:
41188898

Doelstelling
Deze kunt u lezen in het Beleidsplan .

Samenstelling Bestuur
Raad van Bestuur van de Koperhorst bestaat uit één persoon:
Mw. I.W.M. Vriens

De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
De Raad van toezicht bestaat uit 6 personen:

Raad van Toezicht:
Dhr. D.J. Bakker (voorzitter) > Aandachtsgebied: huisvesting en bouwkundige zaken/ zorg
Mw. J.M.H. Reiff – Groen (lid) > Aandachtsgebied: financiële zaken /zorg
Mw. M.J. Guliker (lid) > Aandachtsgebied: personeel
Dhr. L. Kruiswijk (lid) > Aandachtsgebied: juridische en of financiële zaken
Dhr. P.J van den Boogaard (lid) > Aandachtsgebied: vastgoed en gemeentelijke poli

Beloningsbeleid
De beloning van de bestuurder is passend in het beloningsstelsel van de NVZD en valt binnen de Balkenende norm. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging voor hun werk.

Statuten
De statuten van Stichting Verzorginghuis de Koperhorst zijn in 2012 aangepast omdat Stichting De Koperhorst opgegaan is in Stichting Verzorginghuis de Koperhorst.

De statuten van Stichting Verzorgingshuis kunt u opvragen via: info@koperhorst.nl