Missie

Ons belangrijkste doel: vrijheid

In alles wat we doen streven we naar vrijheid. Voor de bewoners, om hun leven waardevolle invulling te geven, óók als zij zorg en ondersteuning nodig hebben. Met de ouderen die zelf, of met de mensen die dichtbij hen staan, beslissen wat zij belangrijk vinden en nodig hebben om een fijn leven te leiden.

“Bij ons mag de bewoner, mantelzorger,
wijkbewoner, medewerker en vrijwilliger
zichzelf zijn en doen waar hij goed in is.“

Voor de medewerkers, die vanuit hun professionaliteit en passie doen wat nodig is om hun collega’s en de ouderen in hun kracht te zetten.

Voor ons als organisatie om, vanuit onze zelfstandigheid en eigen werkwijze, van betekenis te zijn in het leven van onze bewoners en de kwetsbare ouderen in onze omgeving.

Voor alle ouderen

We zijn er voor de ouderen in de Koperhorst én in de wijk vanaf het moment dat zij behoefte hebben aan ondersteuning tot en met de laatste levensfase. We bieden naast beschut wonen, thuiszorg in onze appartementen en zorg voor mensen met dementie, ook een ontmoetingsplek, informatiepunt en faciliteiten voor alle ouderen in onze omgeving.

We hebben een gidsrol voor onze samenwerkingspartners waarin we onze visie, kennis en expertise delen over ‘ouder worden’. Samen werken we aan een sterk zorg- en ondersteuningsnetwerk voor ouderen in onze omgeving.

Dit doen we vanuit De Koperhorst, maar ook op plekken in de wijk, waar ouderen bij elkaar wonen en een zorgvraag is. Deze gidsrol hebben we ook voor de ouderen. We reizen samen door de fasen van het ouder worden. Als een reismaatje bepalen we samen wat er nodig is om een fijne oude dag te hebben.

De medewerkers en vrijwilligers zijn de basis en het fundament van de Koperhorst. We werkenvanuit vertrouwen en vrijheid. Bij ons mag de bewoner, mantelzorger, wijkbewoner, medewerker en vrijwilliger zichzelf zijn en doen waar hij goed in is. Zo creëren we een plek waar het fijn leven én werken is. We zijn een goede werkgever die onze medewerkers echt ziet en ondersteunt in hun werk en persoonlijke ontwikkeling.

Iedereen doet ertoe

“Ik doe ertoe en ik hoor erbij’, dat is de reactie die we willen zien en ervaren bij onze bewoners, ouderen in de omgeving, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers.