ANBI

Sinds 1 januari 2008 is Stichting Vrienden van de Koperhorst door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie over deze regeling treft u aan op www.anbi.nl.

RSIN/ fiscaal nummer: 8157 17 258
Kamer van Koophandel Gooi en Eemland: 32 09 80 24

Contactgegevens Stichting Vrienden van De Koperhorst
Stichting Vrienden van De Koperhorst:
info@koperhorst.nl
Paladijnenweg 275
3813 KA Amersfoort

RSIN/ KvK nummer Stichting Vrienden van De Koperhorst
RSIN: 8157 17 258 (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer)
KvK nummer: 32 09 80 24 (Kamer van Koophandel Gooi en Eemland)

Doelstelling Stichting Vrienden van De Koperhorst
Stichting Vrienden van De Koperhorst heeft als doelstelling cliënten van de Koperhorst voorzieningen, ontspanningen en activiteiten te leveren waarin niet of op een andere wijze kan worden voorzien.

Samenstelling Bestuur Stichting Vrienden van De Koperhorst
Het bestuur van Stichting de Vrienden van De Koperhorst bestaat uit de volgende personen:
de heer P. Lodewijks, voorzitter
de heer J.G. Verheij, lid

Beloningsbeleid Stichting Vrienden van De Koperhorst
De leden van het bestuur van Stichting Vrienden van De Koperhorst bestaat uit leden die deze functie onbezoldigd vervullen.

Statuten Stichting Vrienden van De Koperhorst
Stichting Vrienden van de Koperhorst is opgericht bij notariële akte van 11 juli 2003.
De statuten kunt u opvragen via: info@koperhorst.nl.

Contactgegevens Stichting Vrienden van De Koperhorst
Stichting Vrienden van De Koperhorst:
info@koperhorst.nl
Paladijnenweg 275
3813 KA Amersfoort