Wonen in de Koperhorst?

Bent u of uw familielid op zoek naar een tijdelijk of langdurig verblijf? Wij ontvangen graag uw aanmelding!

Direct aanmelden

Voorwaarden voor toelating

Voor alle vormen van wonen met zorgverlening is het noodzakelijk dat u een: indicatie (WLZ of ZVW) of dagbesteding heeft. Voor informatie over de indicatie kunt u terecht bij het CIZ. U kunt een WLZ web check doen op www.ciz.nl

Bij uw eigen wijkteam kunt u terecht voor een beschikking WMO of dagbesteding. Het centrale telefoonnummer van de gemeente Amersfoort is 14033

Na de indicatie dient u rekening te houden met de wachttijdoverbrugging, deze is per woonvorm verschillend. De zorgtoewijzing geschiedt vanuit het wachtlijst serviceteam. Het is van groot belang dat u veranderingen in uw zorgbehoefte doorgeeft aan m.schalkwijk@koperhorst.nl (cliëntenadviseur) of a.van.beek@koperhorst.nl (verpleegkundig zorgadviseur).

Kortdurend verblijf met zorg

U kunt tijdelijk bij ons komen wonen als de omstandigheden daarom vragen. Dat kan het geval zijn wanneer u moet herstellen na opname in een ziekenhuis, of als u wordt verzorgd door een mantelzorger die zelf rust nodig heeft.

U verblijft in één van de 14 volledig ingerichte 2 -kamerappartementen waarin verschillende voorzieningen aanwezig zijn. Vakkundige en ervaren medewerkers leveren de hulp en zorg die u nodig hebt. Dat gebeurt vanuit de visie dat de medewerkers bij u op bezoek zijn en uw keuzes voor de hulp en zorg leidend zijn.

Kortdurend verblijf met zorg is beschikbaar op basis van een EersteLijns Verblijf (ELV) of een functiegerichte indicatie (ZVW);  als logeerzorg of overbruggingszorg  (WLZ); of als Respijtzorg op basis van de WMO

Zorgservice appartement

U kunt voor een zorgservice appartement in aanmerking komen op grond van uw ziektekostenverzekering (ZVW); een MPT (Modulair Pakket Thuis) of VPT (Volledig Pakket Thuis) indicatie op grond van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). U huurt het appartement direct van de Koperhorst.

Groepswonen

Om hiervoor in aanmerking te komen moet u beschikken over een ZZP 5 of hoger (WLZ).