Wonen in de Koperhorst?

Bent u of uw familielid op zoek naar een tijdelijk of langdurig verblijf? Wij ontvangen graag uw aanmelding en indicatie!

Direct aanmelden

Voorwaarden voor toelating

Voor alle vormen van wonen met zorgverlening is het noodzakelijk dat u een: indicatie (WLZ of ZVW) of dagbesteding heeft. Voor informatie over de indicatie kunt u terecht bij het CIZ. U kunt een WLZ web check doen op www.ciz.nl

Bij uw eigen wijkteam kunt u terecht voor een beschikking WMO of dagbesteding. Het centrale telefoonnummer van de gemeente Amersfoort is 14033

Na de indicatie dient u rekening te houden met de wachttijdoverbrugging, deze is per woonvorm verschillend. De zorgtoewijzing geschiedt vanuit het wachtlijst serviceteam. Het is van groot belang dat u veranderingen in uw zorgbehoefte doorgeeft aan m.schalkwijk@koperhorst.nl (cliëntenadviseur) of a.van.beek@koperhorst.nl (verpleegkundig zorgadviseur).

Kortdurend verblijf met zorg

U kunt tijdelijk bij ons komen wonen als de omstandigheden daarom vragen. Dat kan het geval zijn wanneer u moet herstellen na opname in een ziekenhuis, of als u wordt verzorgd door een mantelzorger die zelf rust nodig heeft.

U verblijft in één van de 14 volledig ingerichte 2 -kamerappartementen waarin verschillende voorzieningen aanwezig zijn. Vakkundige en ervaren medewerkers leveren de hulp en zorg die u nodig hebt. Dat gebeurt vanuit de visie dat de medewerkers bij u op bezoek zijn en uw keuzes voor de hulp en zorg leidend zijn.

Kortdurend verblijf met zorg is beschikbaar op basis van een EersteLijns Verblijf (ELV) of een functiegerichte indicatie (ZVW);  als logeerzorg of overbruggingszorg  (WLZ); of als Respijtzorg op basis van de WMO

Zorgservice appartement

U kunt voor een zorgservice appartement in aanmerking komen op grond van uw ziektekostenverzekering (ZVW); een MPT (Modulair Pakket Thuis) of VPT (Volledig Pakket Thuis) indicatie op grond van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). U huurt het appartement direct van de Koperhorst.

Groepswonen

Om hiervoor in aanmerking te komen moet u beschikken over een WLZ indicatie 5 of hoger.