Wonen in de Koperhorst?

Bent u of uw familielid op zoek naar een tijdelijk of langdurig verblijf? Wij ontvangen graag uw aanmelding!

Direct aanmelden

Voorwaarden voor toelating

Voor alle vormen van wonen met zorgverlening is het noodzakelijk dat u een:
CIZ indicatie, assessment of een beschikking van de WMO voor huishouding of dagopvang heeft.
Voor informatie over de indicatie kunt u terecht bij het CIZ. U kunt een WLZ webcheck doen op www.ciz.nl
Bij uw eigen wijkteam kunt u terecht voor een beschikking WMO of
dagopvang assessment. Het centrale telefoonnummer van de gemeente Amersfoort is 14033

Na de indicatie dient u rekening te houden met de wachttijdoverbrugging, deze is per woonvorm verschillend. De zorgtoewijzing geschiedt vanuit het wachtlijst serviceteam. Het is van groot belang dat u veranderingen in uw zorgbehoefte doorgeeft aan m.schalkwijk@koperhorst.nl

Wonen in de Koperhorst zonder zorgverlening kan zeer beperkt en alleen in de aanleunflats.

Wanneer u na verloop van tijd toch graag zorgverlening wilt ontvangen, dan kunt u in de aanleunflat blijven wonen, maar u heeft hiervoor wel een indicatie van het CIZ nodig of assessment, deze wordt afgegeven door de verpleegkundige.

Kortdurend verblijf met zorg

U kunt tijdelijk bij ons komen wonen als de omstandigheden daarom vragen. Dat kan het geval zijn wanneer u moet herstellen na opname in een ziekenhuis, of als u wordt verzorgd door een mantelzorger die zelf rust nodig heeft.

U verblijft in één van de 14 volledig ingerichte 2 -kamerappartementen waarin verschillende voorzieningen aanwezig zijn. Vakkundige en ervaren medewerkers leveren de hulp en zorg die u nodig hebt. Dat gebeurt vanuit de visie dat de medewerkers bij u op bezoek zijn en uw keuzes voor de hulp en zorg leidend zijn.

Kortdurend verblijf met zorg is beschikbaar op basis van een EersteLijns Verblijf (ELV) of een functiegerichte indicatie (ZVW);  als logeerzorg of overbruggingszorg  (WLZ); of als Respijtzorg op basis van de WMO

 

Zorgservice appartement

U kunt voor een zorgservice appartement in aanmerking komen op grond van uw ziektekostenverzekering (ZVW); een MPT (Modulair Pakket Thuis) of VPT (Volledig Pakket Thuis) indicatie op grond van de Wet Langdurige Zorg (WLZ); of als u recht hebt op huishoudelijke zorg volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). U huurt het appartement direct van De Koperhorst; de huur van de flat is voor eigen rekening.

Groepswonen

Om hiervoor in aanmerking te komen moet u beschikken over een ZZP 5 of hoger (WLZ).