Medewerkerstevredenheid

In het najaar van 2017 heeft de Koperhorst deelgenomen aan de medewerkersraadpleging.
De medewerker tevredenheid is gemeten op organisatie- en afdelingsniveau. Verschillende onderwerpen zijn aan de orde gekomen zoals: communicatie, werkdruk, werkplezier, sfeer/cultuur in de organisatie, cliënten, enzovoorts. Door op de volgende link te klikken kunt u hier meer over lezen.