Medewerkerstevredenheid

In het najaar 2020 heeft de Koperhorst meegedaan aan het medewerker tevredenheidsonderzoek van Actiz.

In totaal hebben er 53 organisaties landelijk meegedaan en hebben 18.642 mensen de vragenlijst ingevuld. Bij de Koperhorst hebben 183 medewerkers de lijst ingevuld wat een  respons is van 61,8% van het totale personeelsbestand.

De uitkomst:
Bij het uitzetten van de vragenlijst is de organisatie structuur opgedeeld in 5 teams (facilitaire, zorg-extramuraal/dagbesteding, zorg- wonen met zorg, zorg-groepswonen en ondersteunde functies). Bijgevoegd zit de rapportage  van de gehele Koperhorst.

Deze 5 teamrapportages gaan de MT –leden (leidinggevenden) ieder voor zijn/haar eigen afdeling/team/dienst samen met P&O analyseren en hier een verbeterplan van opstellen op de onderdelen waar we het beter kunnen. Hiervan vindt een terugkoppeling plaats naar de teams.

Wat opvalt is de uitkomst m.b.t. de tevredenheid over de organisatie in vergelijking met andere deelnemende organisaties. Veel medewerkers bevelen de Koperhorst aan om bij te komen werken. Op alle onderwerpen die bevraagd zijn scoort de Koperhorst gelijk of hoger dan de gemiddelde uitkomsten van alle ouderenzorgorganisaties die dit jaar mee gedaan hebben.

In de eerste 2 tabellen zijn 2 kolommen te zien de eerste is score van de Koperhorst en de tweede is de score van de totale sector.
Wij zijn heel blij dat zoveel medewerkers in deze roerige en drukke tijd de moeite hebben genomen om de vragenlijst in te vullen.

In het  3e tabel met als titel: de Meest aantrekkelijke punten en belangrijkste verbeterpunten  vallen een aantal zaken op, en zijn door medewerkers toelichtingen gegeven, de opvallendste zijn hieronder te lezen.

M.b.t. communiceren, dit vindt op vele plaatsen en manieren in de organisatie plaats. Zo lezen we in de opmerkingen bv.:

 • ‘het gaat al beter door de kortere lijntjes’;
 • ‘ik zou graag wat meer geïnformeerd willen worden’;
 • ‘ik mis werkoverleg’,
 • ‘zeggen wat je doet en doe wat je zegt’;
 • ‘elkaar direct aanspreken op zaken en niet via de wandelgangen’.

Wat verder opvalt is dat de sfeer/cultuur in de organisatie veel benoemd wordt. Een kleine greep uit de opmerkingen:

 • ‘bij de Koperhorst is het een stukje thuiskomen’;
 • ‘er wordt niet gekeken van welke cultuur je bent en wie je bent en je geloof wordt gerespecteerd’;
 • ‘kleine organisatie, je weet bij wie je moet zijn’.

Maar ook kritische opmerkingen:

 • ‘niet iedereen is even flexibel’;
 • ‘aanspreekcultuur moet veranderen, dat is nu niet aanwezig’;
 • ‘er wordt hard gewerkt aan een cultuurverandering’;
 • ‘veranderingen hebben tijd nodig en brengen soms onrust mee. Goede communicatie is hier belangrijk in’.