Kwaliteit

Koperhorst definitie van kwaliteit (KKS)
Kwaliteit is de mate waarin onze zorg- en dienstverlening voldoen aan de verwachtingen en behoeften van bewoners en cliënten.
Bewoners/cliënten en hun naasten ervaren kwaliteit bijvoorbeeld in het zich thuis voelen en gehoord worden en een veilig thuis hebben. Medewerkers en vrijwilligers ervaren kwaliteit in werkplezier, een veilige werkomgeving en een goede balans tussen werk en privé.  

Koperhorst Kwaliteitssysteem
Om op een eenvoudige, bij ons passende manier aan kwaliteit te werken, hebben we ons eigen systeem ontwikkeld: het KKS. Door middel van de tien Koperhorst kwaliteitstegels brengen we in beeld waar we voor gaan en waar we elke dag aan werken. Elke kwaliteitstegel heeft zijn eigen motto, beschrijft wat men van ons mag verwachten en wat men hiervan merkt.

De kwaliteitskringloop
Onze beleids- en kwaliteitsvoornemens werken we jaarlijks uit in een kwaliteitsplan waarin onze jaarplannen zijn opgenomen. De jaarplannen worden vertaald naar teamopdrachten. De teamopdrachten worden twee keer per jaar tussentijds met en door de teams geëvalueerd.

Wat vinden bewoners?
Met een (kwaliteits)tegel in de hand zoeken collega’s bewoners op. Leven we het motto op de tegel na, wat ervaren bewoners? De rode draad uit de ontmoetingen wordt meegenomen in de teamopdrachten.

Om het jaar vragen we een onderzoeksbureau om ook na te gaan hoe bewoners zorg en ondersteuning hebben ervaren. Bewoners die Wijkverpleging en Hulp bij het Huishouden afnemen, vragen we jaarlijks d.m.v. de zogenaamde PREM naar hun tevredenheid. Ook volgen we de boordelingen die we op Zorgkaart.nl krijgen op de voet.

Aan het einde van het jaar evalueren we het kwaliteitsplan in een Kwaliteitsverslag. De teamopdrachten en de tevredenheid van bewoners maken hier deel van uit.