Pestprotocol

Helaas is het zo dat pesten ook bij ouderen voorkomt. Degene die het overkomt kan hier onder gebukt gaan. Wij vinden dat ieder mens er toe doet, en willen dat iedereen zich hier gezien en gewaardeerd voelt. Daarom is het belangrijk om pestgedrag de kop in te drukken. 

Om pestgedrag tegen te gaan is een pestprotocol ontwikkeld. Als u op dit Pestprotocol klikt, kunt u lezen hoe wij hiermee omgaan.