Afgestemde afspraken

Het goede gesprek en het afstemmen van verwachtingen

De stap nemen om in de Koperhorst te gaan wonen en uw leven hier verder voort te zetten, is een behoorlijke stap. Wij vinden dat we daarover een goed gesprek mogen voeren met u. Het is belangrijk om vanaf de start helder af te stemmen wat u verwacht versus wat wij kunnen bieden aan service, dienstverlening en zorg. Wij hebben de ervaring dat het aangaan van een woon-zorgrelatie het beste tot stand komt als over en weer duidelijk is waar u op mag rekenen. Samen met u en uw netwerk vormen wij vanuit die basis een stevige driehoek die leidt tot woon-, werk- en leefplezier. 

Wonen en leven (met zorg)

U bent bij ons komen wonen. Samen weten we dat u daarbij gebruik kunt maken van service, dienstverlening en zorg. De zorg waar u recht op heeft, staat beschreven in de indicatie afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). 

Samen afspraken maken

Uw eigen inbreng en betrokkenheid zijn heel belangrijk, u doet er immers toe en het gaat over u. Hoe u uw leven wenst te leiden en hoe u uw leven wilt inrichten, kunt u zelf bepalen. U heeft recht op inspraak en zeggenschap in de zorgverlening. Als u dat zelf niet meer kunt, dan beslist u zelf wie uw eerste contactpersoon vanuit uw eigen netwerk is om met u mee te denken en uw stem vorm te geven. Afspraken rondom service, dienstverlening en zorg leggen wij vast in uw eigen zorgleefplan dat onderdeel is van uw ECD (electronisch cliëntdossier). Op uw verzoek kunt u of de door u zelf gekozen eerste contactpersoon via een applicatie ‘Caren’ zelf meelezen.