Zorgdossier


Verantwoord zorg verlenen

Hoe weet u op welke zorg u recht heeft? En hoe weet u hoe de uitvoering van de zorg in praktijk toegaat?

Uw Zorgleefplan en Zorgdossier

Uw eigen inbreng en betrokkenheid zijn heel belangrijk. Hoe u uw leven wenst te leiden en hoe u uw leven wilt inrichten, kunt u zelf bepalen. U hebt recht op inspraak en zeggenschap in de zorgverlening. Als u dat zelf niet meer kunt, heeft uw vertegenwoordiger (familielid of andere naaste) dat recht.

Op basis van goede informatie beslist u zelf

Uw recht om zelf te beslissen vormt de basis voor het handelen van uw zorgverleners. Zij weten vanuit professioneel oogpunt ”wat goed voor u is”. U weet wie u bent en wat goed of niet goed voor u voelt.