Zorgdossier

Verantwoord zorg verlenen
Hoe weet u op welke zorg u recht heeft?
Hoe weet u hoe de uitvoering van de zorg in praktijk toegaat?

Uw Zorgleefplan en Zorgdossier
Uw eigen inbreng en betrokkenheid is heel belangrijk.
Hoe u uw leven wenst te leiden, hoe u uw leven wilt inrichten, kan u zelf bepalen.
U hebt recht op inspraak en zeggenschap in de zorgverlening.
Als u dat zelf niet meer kunt, heeft uw vertegenwoordiger (familielid of andere naaste) dat recht.
Op basis van goede informatie beslist u zelf.
Uw recht om zelf te beslissen vormt de basis voor het handelen van uw zorgverleners.
Zij weten vanuit professioneel oogpunt ”wat goed voor u is”.
U weet wie u bent en wat goed of niet goed voor u voelt.

Informatie voor nieuwe cliënten rondom het zorgdossier