Speerpunten

 

Onze visie, missie en positionering hebben we vertaald naar concrete speerpunten: zaken die we als Koperhorst, in samenwerking met onze partners bereikt willen hebben in 2025.


Speerpunt 1

We zijn hét middelpunt en ontmoetingsplek voor ouderen in onze omgeving

Als laagdrempelig middelpunt van de wijk is iedereen bij ons welkom voor warmte en gezelligheid. Ons restaurant is elke dag open voor een gezonde maaltijd, een kopje koffie en een praatje.Speerpunt 2:

Genieten van het leven zoals u dat wilt

Bij de Koperhorst staat ‘het leven van de oudere’ centraal en niet zijn beperking of ziekte. Waar de zorgvraag van de bewoners zwaarder wordt, blijft ‘het leefplezier’ leidend voor de manier waarop wij werken.Speerpunt 3:

Sterk zorg- en ondersteuningsnetwerk voor ouderen in onze omgeving

Met onze samenwerkingspartners in de omgeving (bijv. huisarts, fysiotherapeuten, welzijn, andere ouderenzorgorganisaties en de gemeente) bouwen we een aan een sterk zorg- en ondersteuningsnetwerk voor de ouderen in onze omgeving.Speerpunt 4:

Het ‘Koperhorst verhaal’ wordt geleefd en beleefd

Onze doelgroepen weten waar De Koperhorst voor staat, waarom we de dingen doen zoals we ze doen, wat we te bieden hebben en wat zij van ons kunnen verwachten. Oftewel: zij kennen ‘het Koperhorst verhaal’Speerpunt 5:

Strategisch wendbare en gezonde organisatie

Door het toenemend aantal ouderen, met (complexer) zorgvragen en krapte op de arbeidsmarkt blijft de opgave om ‘meer met minder’ middelen en menskracht te realiseren onverminderd actueel.


Meer informatie over onze speerpunten? 
Lees dan ons strategisch beleidsplan van 2020-2025. Klik op Strategisch beleidsplan De Koperhorst 2020-2025 om inzage te krijgen in het beleidsplan. Veel leesplezier!