Kwaliteitsbeleid

De Koperhorst wil graag van u, als cliënt of vertegenwoordiger weten hoe u over onze dienstverlening denkt. Door uw mening met ons te delen geeft u ons inzicht in de kwaliteit die wij bieden en waar we ons nog kunnen verbeteren.
Samen met PwC loopt een kwaliteitstraject waarbij de medewerker centraal staat. Het doel is dat alle medewerkers binnen een team handelen vanuit de persoonlijke leefwereld van de cliënt. De kracht van het project ligt er in dat elk team, samen bepaalt op welke wijze ze de Koperhorst visie en kernwaarden vorm geven. Ze maken daar WIJ-regels van welke regelmatig geëvalueerd worden. Zijn de regels “gewoon” geworden dan worden er weer nieuwe regels opgesteld.

Het project kent een gelaagdheid: eerst de teams, daarna worden ook de familieleden in het maken van de WIJ-regels betrokken, welke dan ook voor hen gaan gelden. De effecten worden gemeten door op afdelingsniveau cliënten en medewerkers door een onafhankelijke te bevragen.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarmee is het document ook een opdracht voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en hun lerend vermogen te versterken.

Het kader vormt ook de basis voor toezicht door de Inspectie voor de volksgezondheid (IGZ) en zorginkoop door de zorgkantoren.