Sociale kaart

Algemeen

De Koperhorst staat in de wijk Schothorst. Deze wijk is ruim 45 jaar oud en aan het vergrijzen. De Koperhorst heeft voornamelijk een woon- en zorgfunctie. De Koperhorst profileert zich binnen de wijk als een wijkontmoetingscentrum   voor ouderen. Er worden zorg-, welzijns-, restauratieve- en ondersteunende activiteiten aangeboden. Ook wordt er dagopvang voor ouderen uit de wijk aangeboden, zowel met als zonder beschikking.

Voor verdere informatie klikt u op de  Sociale kaart