Sociale kaart


De Koperhorst staat in de wijk Schothorst. Deze wijk is ruim 45 jaar oud en aan het vergrijzen. We hebben voornamelijk een woon- en zorgfunctie en we profileren ons binnen de wijk als een wijkontmoetingscentrum voor ouderen.

Er worden zorg-, welzijns-, restauratieve- en ondersteunende activiteiten aangeboden. Ook wordt er dagopvang voor ouderen uit de wijk aangeboden, zowel met als zonder beschikking.

Voor meer informatie klikt u op de Sociale kaart