Sociale kaart

De Koperhorst staat in de wijk Schothorst. Deze wijk is bijna 40 jaar oud en aan het vergrijzen. De wijk heeft voornamelijk een woonfunctie. De Koperhorst profileert zich binnen de wijk als wijkontmoetingscentrum voor ouderen. Er worden met name welzijns,restauratieve en ondersteunende activiteiten aangeboden. Er wordt dagopvang aangeboden voor cliënten met een beschikking. De Koperhorst biedt geen zorg thuis aan ouderen in de wijk, wel biedt ze zorg thuis in haar geclusterde woonvormen die op het terrein van de Koperhorst staan.

Samenwerking
Er wordt nauw samen gewerkt met de huisartsenpraktijken uit Schothorst, evenals de Fysiotherapie praktijk en apotheek Schothorst.
3 dagen in de week fungeert de Koperhorst als prikpunt voor het ziekenhuis en de trombosedienst. Dat is op de dinsdag en donderdagmorgen tussen 8.15 – 9.00 uur.
Op het gebied van welzijn wordt er structureel overlegd met in de buurt 033 en de wijkbewoners.

Er wordt samengewerkt met Dementie-D,Lyvore, St.Pieters en Bloklands, Beweging 3.0, en de kerken in de wijk.

Informatie over de sociale kaart van Amersfoort kunt u vinden op:
sociale kaart
amersfoort.nl