Cliëntentevredenheid

Eind 2019 heeft De Koperhorst aan bewoners en verwanten de gelegenheid geboden om
zich in groepsgesprekken per afdeling uit te spreken over hun tevredenheid en over
verbeterpunten rond wonen en zorg bij De Koperhorst.
De groepsgesprekken zijn begeleid door externe onderzoekscoördinatoren / adviseur van Facit.
De gesprekken verliepen aan de hand van een vragenlijst die vooraf met De Koperhorst is opgesteld, waarbij ruimte was voor eigen inbreng van de deelnemers, voor nadere toelichting en het schetsen van voorbeelden.
U kunt hier samenvatting groepsgesprekken 2019 de inzien.

De doelgroep voor deze cliëntenraadpleging werd gevormd door de 70 thuiswonende cliënten die in augustus 2019 zorg ontvingen van De Koperhorst. Er zijn geen cliënten uitgesloten van deelname aan het onderzoek. Het aantal cliënten dat benaderd kon worden met een schriftelijke vragenlijst bedroeg aldus 70.
U kunt hier de rapportage clientenraadpleging 2019