Cliëntentevredenheid

De Koperhorst werkt dagelijks om haar kwaliteit hoog te houden en deze te verbeteren. De cliënttevredenheid is daarbij van groot belang.
Eind 2018 heeft De Koperhorst aan bewoners en verwanten de gelegenheid geboden om zich in groepsgesprekken per afdeling uit te spreken over hun tevredenheid en over verbeterpunten rond wonen en zorg bij De Koperhorst. De groepsgesprekken zijn begeleid door een externe onderzoekscoördinator / adviseur van Facit. De gesprekken verliepen aan de hand van een vragenlijst die vooraf met De Koperhorst is opgesteld, waarbij in aanvulling daarop ruimte was voor eigen inbreng van de deelnemers, voor nadere toelichting en het schetsen van voorbeelden.

U kunt hier de samenvatting cliëntenraadpleging dec . 2018 inzien.

Thuiszorg cliënten hebben daarnaast een schriftelijke vragenlijst CQI ontvangen. Omdat er voor De Koperhorst minder cliënten aangeschreven konden worden dan in de reguliere CQI steekproefomvang, namelijk 85 in plaats van 110, zijn ook de conclusies gebaseerd op de antwoorden van een kleiner aantal cliënten: er waren uiteindelijk 29 respondenten. Dat kan gevolgen hebben voor de analyse van de uitkomsten: hoe minder respondenten er immers zijn, hoe groter de kans dat antwoorden van één of enkele cliënten het totaalbeeld voor De Koperhorst vertekenen.
Bijgaand de Facit CQI-rapportage 2018 ZT