Wonen in de Koperhorst?

Bent u of uw familielid op zoek naar een tijdelijk of langdurig verblijf? Wij ontvangen graag uw aanmelding en indicatie!

Direct aanmelden

Toelatingsbeleid

Voor alle vormen van wonen met zorgverlening is het noodzakelijk dat u een:

  • WLZ indicatie heeft via het CIZ, 
  • of een uitgebreide wijkverpleegkundige indicatie.

Voor informatie over de indicatie kunt u terecht bij het CIZ. U kunt een WLZ webcheck doen op www.ciz.nl Bij IndeBuurt033 kunt u zich melden wanneer u gebruik wilt maken van onze dagbesteding en wijkinloop. 

Na de indicatie dient u rekening te houden met de wachttijdoverbrugging, deze is per woonvorm verschillend. De zorgtoewijzing geschiedt vanuit het wachtlijst serviceteam. 

Eerste lijnszorg/ respijtzorg

Ter ontlasting van de mantel- en thuiszorg kunt u voor een bepaalde periode gebruik maken van een kort durende opname binnen de Koperhorst. U kunt hierbij denken aan een overbrugging na een ziekenhuisverblijf naar de thuissituatie, maar ook aan een situatie waarin familie- of burenhulp tijdelijk ontlast moet worden of tijdelijk wegvalt. Een vakantie opname is ook mogelijk (zie pagina kortdurend verblijf). Het tijdelijk verblijf kan gaan via een eerste lijn laagcomplexe zorg of respijtzorg.

Wonen met zorg

Nadat uw indicatie door het CIZ is gesteld waarbij naast een zorgindicatie verblijf geïndiceerd is en u de voorkeur voor de Koperhorst opgegeven heeft, wordt u op de centrale opnamewachtlijst geplaatst die door het wachtlijst serviceteam beheerd wordt. De WLZ indicatie wordt als u hier komt wonen omgezet in een volledig pakket thuis (VPT) en u gaat het appartement huren. Wonen met zorg is voor cliënten met een WLZ indicatie 5/6 toegankelijk. Tevens is het voor echtparen mogelijk om samen te komen wonen als u allebei een wlz indicatie heeft.

Zorgservice appartement

Om in aanmerking te komen voor een zorgservice appartement, dient u op onze wachtlijst te staan.

In het zorgservice appartement kunt u komen wonen met met een uitgebreide wijkverpleegkundige indicatie of een WLZ indicatie via het CIZ. De zorgverlening en huishoudelijke hulp worden door de medewerkers van de Koperhorst verzorgd.

Dementiezorg/groepswonen

De groepen zijn vrij toegankelijk voor cliënten. Cliënten hebben de mogelijkheid naar buiten te wandelen. Voor deze afdelingen is een indicatie 5 of 7 van het CIZ nodig. Wij bieden zorg in open setting.

Om in aanmerking te komen voor groepswonen heeft u een indicatie 5 nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U dient zelf de indicatie bij het CIZ aan te vragen. Onze cliëntenadviseur kan u of uw familie helpen bij deze aanvraag.