Communicatie mantelzorgers


Binnen de Koperhorst hebben al onze cliënten een digitaal zorgdossier wat ondersteunt wordt vanuit Nedap (zorgregistratiesysteem). In dit zorgdossier rapporteren de medewerkers de bijzonderheden van de cliënt. Het zorgleefplan wordt hierin opgesteld en daarnaast is er per bewoner een agenda aanwezig. Hierin kunnen wij afspraken inzetten die voor de cliënt van toepassing zijn.

Mantelzorgportaal Caren

Vanuit Nedap, is er nu een mogelijkheid dat de cliënt en zijn of haar mantelzorger/familielid, in zijn/haar zorgdossier kan kijken en mee kan lezen wat hierin genoteerd wordt. Dit is het mantelzorgerportaal genaamd Caren. Als de cliënt aangeeft hier gebruik van te willen maken krijgt deze een brief met een inlogcode van de Koperhorst.

Via www.Carenzorgt.nl moet deze code ingevoerd worden om Caren te activeren. Op deze site kunt u ook meer informatie verkrijgen.

Door op onderstaande link te klikken verschijnt de handleiding om met Caren te kunnen werken:
CarenHandleiding