De Koperhorst tekent gezondheidsakkoord Samen Sterker

Evelien van Dijk heeft namens de Koperhorst op woensdag 15 december het gezondheidsakkoord Samen Sterker getekend. Dit akkoord is ook ondertekend door de bestuurders van Huisartsen Eemland, Meander Medisch Centrum, tien VVT-instellingen, GGz Centraal, acht gemeenten in de regio en Zilveren Kruis. Hiermee spreken wij de intentie uit om intensiever samen te werken aan goede en toegankelijke zorg en ondersteuning voor inwoners in Eemland. Dit is nodig omdat de manier waarop zorg en ondersteuning nu is georganiseerd, onvoldoende is afgestemd op de toenemende complexiteit van de vraag in de nabije toekomst.

Intensievere samenwerking

De toenemende zorgvraag, stijgende zorgkosten, oplopende arbeidstekorten en beperkte capaciteit van woonvoorzieningen met zorg, maken het noodzakelijk om nóg intensiever te gaan samenwerken. De partners in Samen Sterker bundelen daarom de krachten om de zorg in de regio Eemland betaalbaar, toegankelijk en beschikbaar te houden.

Projecten en thema’s

Binnen onze regio bestaan al veel samenwerkingsverbanden; met Samen Sterker wordt hierin samenhang aangebracht zodat bestaande overlegstructuren, lopende en nieuwe projecten en schaarse middelen effectief worden ingezet. Er wordt samengewerkt op de thema’s arbeidsmarkt, wonen en zorg, kwetsbare ouderen, chronische aandoeningen, spoedzorg, digitaal netwerkplatform, preventie en psychische kwetsbaarheid.

Ambities

Het ondertekende gezondheidsakkoord is het vertrekpunt voor verdere ontwikkeling van het netwerk van gezondheidspartners. Het komende jaar wordt gebruikt om de concrete problematiek in de regio Eemland in kaart te brengen, elkaars taal te leren begrijpen en te ontdekken waar elkaars kansen en dilemma’s liggen. Daarnaast heeft het netwerk de ambitie om eind 2022 tenminste één project per thema te realiseren met inbreng van inwoners, cliënten of patiënten. Dit vraagt om een programmatische aanpak maar bovenal om ‘elkaar te kennen’, lijnen kort te houden, grenzen te verleggen en zo samen meer te bereiken dan alleen.

 

Samen bouwen we aan een gezonde toekomst voor de regio Eemland!

Deel dit artikel

Volgend artikel

MBO Amersfoort, de Koperhorst en Het Element stomen vo-leerlingen klaar voor een baan in de ouderenzorg

MBO Amersfoort, de Koperhorst en Het Element zijn een samenwerking aangegaan waarin een leerroute wordt gecreëerd voor 4e-jaars basisberoepsgerichte leerlingen van de afdeling zorg en welzijn. Het doel van deze nieuwe...

Lees verder