Stichting de Koperhorst tekent voor duurzaamheid

Op 15 mei ondertekenden Amersfoort, De Bilt, Houten, Vijfheerenlanden en Zeist nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met Accolade Zorg, De Koperhorst en Zorgspectrum. Hiermee is een vervolg gegeven aan de beweging die op 6 maart is gestart om de zorgsector in de provincie te verduurzamen. Milieuplatform Zorg, de provincie Utrecht, de Economic Board Utrecht, de Omgevingsdienst Utrecht en het adviesbureau BBN vervullen een ondersteunende rol.

Gemeenten worden door zorgbestuurders als natuurlijke vertegenwoordiger gezien van overheidsbeleid en hebben zelf ook ambities op gebied van duurzaamheid en klimaatbeleid. Dat gemeenten en zorgorganisatie elkaar gaan opzoeken is dan ook vanzelfsprekend. Immers: zorgorganisaties zijn grootverbruikers van energie, water, voedsel, grondstoffen en vervoer en zij willen vaak al zelf vanuit hun visie op zorg en samenleving een steentje bij te dragen aan het bereiken van duurzaamheid.

Provinciebreed samenwerken aan een duurzame zorgsector
Met de provinciebrede aanpak wordt de samenwerking tussen gemeenten en zorginstellingen gestimuleerd. Het streven is dat alle Utrechtse gemeenten en grotere zorginstellingen zich bij deze aanpak aansluiten en gestructureerd aan de slag gaan met verduurzaming.
Om dit proces aan te jagen en te begeleiden heeft de provincie een coördinator aangesteld. Zodat een zorgorganisatie niet met elke gemeente apart afspraken over verduurzaming hoeft te maken, de afstemming met omgevingsdiensten soepel verloopt en het delen van kennis en leren van elkaar wordt gestimuleerd.

Hoe werkt de aanpak?
Gemeenten sluiten gezamenlijk één samenwerkingsovereenkomst met de zorgorganisatie. De zorgorganisatie spreekt af dat zij stappen zetten in de verduurzaming van haar bedrijfsvoering en vastgoed. De gemeenten ondersteunen de zorgorganisatie onder andere door de inzet van adviseurs en het organiseren van een kennis community waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld.

Goede voorbeelden doen volgen
Na vandaag zijn er in de provincie Utrecht met 17 zorginstellingen samenwerkingsovereenkomsten gesloten om te gaan verduurzamen en zijn hierbij 10 gemeenten betrokken. Het doel is dat in het najaar 2019 nog meer gemeenten met 25 zorgorganisaties afspraken hebben gemaakt over het verduurzamen van de zorg.

Meedoen en meer informatie
Wilt u bijdragen aan het verduurzamen van de zorgsector in de provincie Utrecht of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marlies Verhoef, email: marlies.verhoef@provincie-utrecht.nl.

Deel dit artikel

Volgend artikel

Studenten gezocht!!!

Wil je met jouw passie voor zorg direct aan de slag in de praktijk? Dan is Leerhuis de Koperhorst voor jou dé plek om je studie te volgen. Samen met teamgenoten...

Lees verder