Zorg

Zoeken

Nieuws

Bijzondere ontmoeting

Misschien heeft u het wel gezien op Editie Nl. Een mooie...

lees verder

Zorg

De verzorging en hulp die wij geven gebeurt vanuit een bepaalde visie, namelijk:

Binnen De Koperhorst staat de cliënt centraal.

Deze visie geeft richting aan het handelen van alle medewerkers in relatie met cliënten en andere relaties van de Koperhorst.

De verzorging en hulp die wij geven noemen wij ‘zorg op maat’. Zorg op maat wil zeggen dat u wordt geholpen bij de activiteiten in het dagelijks leven, die u niet meer zelfstandig kunt verrichten, maar die wel uitgevoerd dienen te worden. Met deze zorg op maat stimuleren wij u zoveel mogelijk om al datgene dagelijks zelf te doen wat u redelijkerwijs nog kunt. In overleg met u wordt, aan de hand van de CIZ-indicatie, afgesproken welke zorg en diensten we aan u verlenen.